Ulazak Hrvatske u Europsku uniju promijenio je okolnosti odvijanja javnih nadmetanja u zemlji, a isti će se proces postupno odvijati i u ostalim državama jugoistočne Europe. Europskim programima i fondovima direktno upravlja lokalna uprava na hrvatskom jeziku i u okviru vlastitog zakonodavrstva uz istodobno smanjenje ponude multilateralnih organizacija.

Da bi se tvrtka uspješno održala na tržištu potrebna je njena prilagodba novom zakonskom okviru i pronalaženje odgovarajućih lokalnih resursa. Nudimo specijaliziranu uslugu savjetovanja u procesima nadmetanja koja se koordinira s timovima za jezičnu podršku čime se jamči ispravna interpretacija uvjeta za pristup nadmetanjima i priprema ponuda.

  • Personalizirano slanje obavijesti o otvaranju nametanja.
  • Priprema ponuda i podrška u procesu nadmetanja.
  • Pravno savjetovanje na području ugovaranja javnih radova.
  • Izrada popisa («Check list») dokumentacije koja se treba pripremiti.
  • Koordinacija procesa prevođenja i revizija dokumentacije.*
  • Dovršavanje i podnošenje ponuda u pravno utvrđenom obliku.
  • Umrežavanje s lokalnim partnerima.
  • Podnošenje žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.