Na raspolaganje vam stavljamo tim stručnjaka na području računovodstva, radnog prava i poreza. Stručnjaci smo za primjenu Međunarodnog sporazuma o dvostrukom oporezivanju, što nam omogućava da učinkovito upravljamo obvezama španjolskih tvrtki u Hrvatskoj. Vršimo planiranje i izradu sve fiskalne i radne dokumentacije vaše podružnice, filijale ili zajedničkog pothvata, te izvršavamo obveze na mjesečnoj i godišnjoj razini u skladu s važećim propisima:

  • porez na dobit.
  • porez na dodanu vrijednost (PDV)
  • upis/ispis u registru za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
  • ugovori o radu, na određeno i na neodređeno.
  • izvršavanje uplata doprinosa.
  • izrada platnih lista i naloga za plaćanje.
  • stručno savjetovanje o međunarodnom oporezivanju.
  • stručno savjetovanje o radnom pravu i postupku promjene zemlje boravišta zaposlenika.